Eeskirjad ja korrad

Mustvee linna heakorraeeskiri 


Reklaami paigaldamise ja reklaamimaksu kehtestamise kord 
Mustvee Linnavolikogu 17.05.2013  määrus nr 6 
Reklaami paigaldamise ja reklaamimaksu kehtestamise korra muutmine
Mustvee Linnavolikogu 06.03.2014 määrus nr 2