Tähe tn 9 detailplaneeringu avalik väljapanek

Mustvee Linnavalitsus annab teada, et Mustvee Linnavolikogu 28.07.2017 otsusega nr 43 võeti vastu Mustvee linnas asuva Tähe tn 9 kinnistu (registriosa nr 343335; katastritunnuse nr...

Mustvee sadama lõunamuuli detailplaneeringu KSH algatamata jätmise teade

Mustvee Linnavalitsus otsustajana teatab, et on jätnud algatamata Mustvee Volikogu 29.06.2017 otsusega nr 38 Mustvee sadama lõunamuuli detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise (KSH)....

Mustvee Linnavolikogu 28.07.2017 otsusega nr 44 võeti vastu Mustvee linnas asuva Mustvee sadama lõunamuuli detailplaneering.

Mustvee Linnavalitsus annab teada, et Mustvee Linnavolikogu 28.07.2017 otsusega nr 44 võeti vastu Mustvee linnas asuva Mustvee sadama lõunamuuli detailplaneering. Detailplaneering hõlmab Pihkva...

Mustvee Linnavolikogu 28.07.2017 otsusega nr 43 võeti vastu Mustvee linnas asuva Tähe tn 9 kinnistu detailplaneering

Mustvee Linnavalitsus annab teada, et Mustvee Linnavolikogu 28.07.2017 otsusega nr 43 võeti vastu Mustvee linnas asuva Tähe tn 9 kinnistu (registriosa nr 343335; katastritunnuse nr...

Konkurss Mustvee vallale sümboolika leidmiseks

Avinurme, Kasepää, Lohusuu ja Saare vald ning Mustvee linn kuulutavad välja konkursi ühinemise teel moodustuvale Mustvee vallale sümboolika leidmiseks.   Konkursi raames oodatakse...

Mustvee linna neidude rühm "Peipsi piigad" osales noorte laulu-ja tantsupeol

Mustvee linna neidude rühm "Peipsi piigad" osales 30 juuni - 2.juulil 2017.a. toimunud Tallinnas XII noorte laulu-ja tantsupeol "Mina jään". Sära ja värvi andsid "Peipsi piigad"  ka noorte...

Mustvee Tähe tn 4a detailplaneeringu avalik arutelu

Mustvee Linnavalitsus teatab, et Mustvee Linnavolikogu 12.04.2017 otsusega nr 18 vastu võetud Mustvee Tähe tn 4a detailplaneeringu kohta esitati avalikul väljapanekul, mis kestis 11.05.2017 kuni...

Maakondlik võidupüha tähistamine ja maakaitsepäeva paraad Mustvee linnas

Maakondlik võidupüha tähistamine ja maakaitsepäeva paraad toimuvad sellel aastal Mustvee linnas. Võidupüha tähistamine algab 23. juunil kell 14.45 kesklinnast Kaitseliidu Jõgeva maleva piduliku...

Mustvee Linnavolikogu istung 31.05.2017

Mustvee Linnavolikogu istung toimub  31.05.2017 kell 8.30   Mustvee Linnavalitsuse saalis   Mustvee Linnavolikogu istungi päevakord ...

Laste vabariik Mustvees EV100

Rohkem infot ürituse kohta aadressil  http://minaka.ee

IV Peipsimaa orelifestival toimub 26.-30. juuni 2017!

IV Peipsimaa orelifestival paneb taaskord orelid hüüdma Peipsiranniku kihelkondade kirikutes. Kontserdid toimuvad peale jaanipäeva 26.-30. juuni Iisakus, Mustvees, Lohusuus, Tormas, Kodaveres,...

Mustvee linna tänavatel algavad kaevetööd

Mustvee Linnavara Osaühing on allkirjastamas töövõtu lepingut, mille teostamisel renoveeritakse ja laiendatakse Mustvee linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemi. Tööde käigus  ...