« Tagasi

Ühinemislepingu avalik väljapanek

Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Saare valla ning Mustvee linna ühinemislepingu projekti ja selle lisade avalik väljapanek toimub 24.10. - 13.11.2016.
Ettepanekud ja vastuväiteid saab esitada kuni 14.11.2016 kell 12.00 kirjalikult Mustvee linna e-posti aadressile info@mustveelv.ee või posti teel aadressile Tartu 28, Mustve linn 49603.
Ühinemislepingu ja selle lisadega saab tutvuda Mustvee Linnavalitsuses E–R kella 10.00-14.00-ni.
 
Manuses on ühinemislepingu projekt koos lisadega. Ühinemislepingu lisad on:
Lisa 1. Seletuskiri
Lisa 2. Ühineva kohaliku omavalitsuse üksuse kaart mõõtkavas 1: 50 000
Lisa 3. Investeeringute kava 2017-2022
Lisa 4. Ettevalmistusperioodi tegevuskava
Lisa 5. Traditsiooniliste sündmuste nimekiri
Lisa 6. Auditeeritud 2015. a majandusaasta aruanded.