« Tagasi

Algatati Pihkva tn 2b kinnistu detailplaneering

Mustvee Linnavalitsus annab teada, et Mustvee Linnavolikogu 12.04.2017 otsusega nr 19 algatati Mustvee linnas asuva Pihkva tn 2b (registriosa nr 473135; katastritunnuse nr 48501:008:0260) kinnistu detailplaneering. 
 
Detailplaneeringu põhieesmärkideks on kinnistutele ehitusõiguse andmine suvila rajamiseks, maa sihtotstarbe muutmine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine, teede ja juurdepääsude lahendamine.
 
Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal täiendavate uuringute vajadus puudub. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.