« Tagasi

Mustvee Linnavolikogu 12.04.2017 otsusega nr 18 võeti vastu Tähe tn 4a kinnistu detailplaneering.

Mustvee Linnavalitsus annab teada, et Mustvee Linnavolikogu 12.04.2017 otsusega nr 18 võeti vastu Mustvee linnas asuva Tähe tn 4a kinnistu (registriosa nr 2828335,  katastritunnus 48501:006:0051, kinnistu pindala 1182 m2, sihtotstarve elamumaa) detailplaneering. Detailplaneeringu põhieesmärkideks on Tähe tn 4a kinnistule ehitusõiguse andmine kalakuivatustsehhi ja laohoone rajamiseks, elamumaa sihtotstarbe muutmine tootmismaaks, arhitektuuri- ja ehituslike nõuete ning tehnovõrkude paigutuse määramine, tuleohutuse nõuete määramine, samuti heakorrastuse nõuete kehtestamine.
 
Detailplaneeringu avalik väljapanek kestab 11.05.2017 kuni 28.05.2017. Detailplaneeringuga saab tutvuda Mustvee Linnavalitsuses (Tartu tn 28, Mustvee) E-R 9-13.00 ja 13.30-16.00 või Mustvee linna kodulehel. 
 
Vastavalt planeerimisseaduse § 135 lõikele 2 on igal isikul õigus avaliku väljapaneku ajal avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult Mustvee Linnavalitsusse (Tartu tn 28, Mustvee) või saata elektronpostile info@mustveelv.ee.