« Tagasi

Mustvee Linnavolikogu istung 31.05.2017

Mustvee Linnavolikogu istung toimub 31.05.2017 kell 8.30  Mustvee Linnavalitsuse saalis
 
Mustvee Linnavolikogu istungi päevakord
                   
1. Info Lõuna prefektuuri Jõgeva politseijaoskonna 2016. aasta töötulemustest
Ettekandja Lõuna prefektuuri Jõgeva politseijaoskonna juht politseimajor Ivar Dubolazov
2.  Ruumide otsustuskorras kasutusse andmine
Ettekandja Max Kaur
Kaasettekandja Raivo Vadi
3. Kohustuste võtmine
Ettekandja  Raivo Vadi
4. Linnapea välislähetus 
Ettekandja Riina Pajula
5. Mustvee linna sõprusomavalitsuste võrgu laiendamine
Ettekandja Max Kaur
6. Mustvee linna ja Põtalovo alevi koostöölepingu heakskiitmine
Ettekandja  Max Kaur
7. Peipsi Gümnaasiumi arengukava aastateks 2017-2019 
Ettekandja Jaan Rahuküla
Kaasettekandja Max Kaur
8. Mustvee Linnavara Osaühingu põhikirja muudatuste kinnitamine
Ettekandja Sergei Uleksin
9. Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Saare valla ja Mustvee linna ühinemisel moodustatava Mustvee Vallavolikogu liikmete arvu määramine
Ettekandja Riina Pajula
10. Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Saare valla ja Mustvee linna ühinemisel moodustatava Mustvee valla territooriumil valimisringkondade moodustamine ja mandaatide jaotamine
Ettekandja Riina Pajula
11. Valimiskomisjoni moodustamine
Ettekandja  Riina Pajula
12. Mustvee Linnavolikogu 30.06.2016 otsuse nr 31 „Maa sihtotstarbe määramine  ja
munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine
Ettekandja Reili Tooming
13. Mustvee Linnavolikogu 28.04.2016 otsuse nr 14  „Maa sihtotstarbe määramine   ja munitsipaalomandisse taotlemine"  muutmine
Ettekandja Reili Tooming
14. Mustvee Linnavolikogu 24.11.2016 otsuse nr 49 täiendamine
15. Mustvee Linnavolikogu 21.11.2014 otsuse nr 43 muutmine
Ettekandja Max Kaur
16. Info
Ettekandja Max Kaur