« Tagasi

Mustvee sadama lõunamuuli detailplaneeringu avalik väljapanek

Mustvee Linnavalitsus annab teada, et Mustvee Linnavolikogu 28.07.2017 otsusega nr 44 võeti vastu Mustvee linnas asuva Mustvee sadama lõunamuuli detailplaneering. Detailplaneering hõlmab Pihkva tn 2d, Pihkva tn 2e, Pihkva tn 2f, Pihkva tn 2g, Pihkva tn 2h, Pihkva tn 2j, Pihkva tn 2k, Pihkva tn 2t, Pihkva tn 2m, Pihkva tn 2n, Pihkva tn 2p, Pihkva tn 2q, Pihkva tn 2r, Pihkva tn 2s kinnistuid. Planeeringuala suurus on 5,9 ha.
 
Detailplaneeringu põhieesmärkideks on Mustvee sadama lõunamuuli alale parkla rajamine, lõunamuuli veealuse osa taastamine, tuletõrjeveevõtu koha ning kraana platvormi rajamine, olemasoleva slipi korrastamine, randumiskai rajamine, pilsivee mahuti ja purgimiskoha rajamine ning  korrastatud muulile promenaadivalgustuse paigaldamine. Detailplaneeringuga ei muudeta olemasolevate kruntide piire.
 
Detailplaneeringu avalik väljapanek kestab 23.08.2017 kuni 05.09.2017. Detailplaneeringuga saab tutvuda Mustvee Linnavalitsuses (Tartu tn 28, Mustvee) E-R 9-13.00 ja 13.30-16.00 või Mustvee linna kodulehel.
 
Vastavalt planeerimisseaduse § 135 lõikele 2 on igal isikul õigus avaliku väljapaneku ajal avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult Mustvee Linnavalitsusse (Tartu tn 28, Mustvee) või saata elektronpostile info@mustveelv.ee.