« Tagasi

Algatati Mustvees Tartu tn 74 asuva kinnistu ja selle lähiala detailplaneering.

Mustvee Linnavalitsus teatab, et Mustvee Linnavolikogu 28.08.2017 otsusega nr 50 algatati Mustvees Tartu tn 74 asuva kinnistu (registriosa nr 1765135, katastritunnus 48501:005:0004, sihtotstarve ärimaa, üldpindala 7590 m²) ja selle lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistule ehitusõiguse andmine pood-kohviku, tankla ning pesula rajamiseks ning sellega seonduvate ruumiliste tingimuste määramine.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus selgitatakse detailplaneeringu koostamise käigus. Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal täiendavate uuringute vajadus puudub. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.