« Tagasi

Mustvee Tähe tn 4a detailplaneeringu avalik arutelu

Mustvee Linnavalitsus teatab, et Mustvee Linnavolikogu 12.04.2017 otsusega nr 18 vastu võetud Mustvee Tähe tn 4a detailplaneeringu kohta esitati avalikul väljapanekul, mis kestis 11.05.2017 kuni 28.05.2017, üks vastuväide kinnistu omandiõiguse kohta. Vastuväitest tulenev ettepanek ei ole detailplaneeringu põhilahendusi muutev. Lisaks vastuväite esitamisel tehti avalduses ka ettepanek peatada detailplaneeringu menetlus.
Vastavalt planeerimisseaduse §-le 136 korraldab detailplaneeringu koostamise korraldaja avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu. Mustvee Tähe tn 4a detailplaneeringu avalik arutelu toimub 27. juunil 2017 kell 15:30 Mustvee Linnavalitsuse saalis (Mustvee Tartu tn 28).