Mustvee Linnavolikogu istung 29.06.2017

Mustvee Linnavolikogu istung toimub 29.06.2017 kell 8.30  Mustvee Linnavalitsuse saalis
 
Mustvee Linnavolikogu istungi päevakord
                   
1. Peremehetu ehitise väljaselgitamine
Ettekandja Max Kaur
 
2.  Mustvee sadama lõunamuuli detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja Tatjana Obuhova
 
3. Mustvee linna konsolideerimisgrupi  2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja Max Kaur, Zoja Koromnova
 
4. Audiitori määramine
Ettekandja  Riina Pajula
 
5. Nõusolek kinnistute liitmiseks
Ettekandja Max Kaur
 
6. Mustvee linna aukodaniku nimetuse omistamine 
Ettekandja  Riina Pajula
 
7. Tähe tn 9 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine
Ettekandja Max Kaur
 
8. Info
Ettekandja Max Kaur