Mustvee Linnavolikogu istung 12.04.2017

Mustvee Linnavolikogu istung toimub 12.04.2017 kell 9.00  Mustvee Linnavalitsuse saalis
 
Mustvee Linnavolikogu istungi päevakord         
1. Mustvee linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017-2030  
Ettekandja Sergei Uleksin
2. Narva tn 4 enampakkumise tulemuste kinnitamine ja kinnistu võõrandamine
Ettekandja Max Kaur
3. Linnapea töötasu muutmine
Ettekandja Riina Pajula
4. Pihkva tn 2b  detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine
Ettekandja Reili Tooming
5. Nõusoleku andmine munitsipaalmaa koormamiseks isikliku kasutusõigusega
Ettekandja Reili Tooming
6. Tartu tn 18-2 korteriomandi enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine 
Ettekandja Reili Tooming
7. Kivi tn 1 kinnistu enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine 
Ettekandja Reili Tooming
8. Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
Ettekandja Max Kaur
9. Mustvee Linnavolikogu otsuse kehtetuks tunnistamine (25.01.2017 otsus nr 7)
Ettekandja Max Kaur
10. Info linna arengust ja haldusreformist
Ettekandja Max Kaur