Mustvee Linnavolikogu istung 28.08.2017

Mustvee Linnavolikogu istung toimub 28.08.2017 kell 9.00  Mustvee Linnavalitsuse saalis
 
Mustvee Linnavolikogu istungi päevakord
                   
1. Avinurme, Kasepää, Lohusuu ja Saare valla ning  Mustvee linna ühinemislepingu muutmine
Ettekandja Riina Pajula
 
2.  Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Sihtasutusele Jõgevamaa Arenduskeskus
Ettekandja Riina Pajula
 
3. Maa sihtotstarbe muutmine (Jõe 40)
Ettekandja Reili Tooming
 
4. Tartu tn 74 detailplaneeringu algatamine
Ettekandja Reili Tooming
 
5. Mustvee Linnavolikogu 27.02.2015 otsuse nr 10 muutmine
Ettekandja Reili Tooming
 
6. Mustvee linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 kinnitamine
Ettekandja Zoja Koromnova, Max Kaur
 
7. Tartu tn 18-2 korteriomandi enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine 
Ettekandja Reili Tooming
 
8. Kivi tn 1 kinnistu  enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine
Ettekandja Reili Tooming
 
9. Narva tn 16 kinnistu enampakkumise menetluse lõppenuks tunnistamine
Ettekandja Max Kaur
 
10. Info:
10.1 Mustvee valla eelarvest toetuste eraldamise kord
Ettekandja Riina Pajula, Max Kaur
10.2 Mustvee valla põhimäärus
Ettekandja Riina Pajula, Max Kaur
Ettekandja Max Kaur