Mustvee Linnavolikogu istung 02.03.2017

Mustvee Linnavolikogu istung toimub 02.03.2017 kell 9.00  Mustvee Linnavalitsuse saalis
 
Istungi päevakord
                  
1. Mustvee linna 2017. aasta eelarve
Ettekandjad Max Kaur, Zoja Koromnova
Kaasettekandja Sergei Uleksin
 
2. Tähe tn 9 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine (OG Elektra AS taotlus, Tähe tn 9)
Ettekandja Max Kaur
 
3. Mustvee sadama lõunamuuli detailplaneeringu koostamise algatamine
Ettekandja Max Kaur
 
4. Muudatuste tegemine riiklikus teeregistris
Ettekandja  Max Kaur
 
5. Mustvee Linnavolikogu 16.06.2016 otsuse nr 22 muutmine (Kastani tn 40a)
Ettekandja Max Kaur
 
6. Korteriomandite otsustuskorras kasutusse andmine (Liiva tn 14 krt 1, 2, 3)
Ettekandja Max Kaur
 
7. Raha taotlemine (OÜ Õuetuba, Kodutunne)
Ettekandja Max Kaur
 
8. Mustvee noortekeskuse rajamise toetamine ja asukoha määramine
Ettekandjad Max Kaur, Zoja Koromnova
 
9. Revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaani kinnitamine
Ettekandja Ljudmilla Smirnova
 
10. Info
Mustvee linna ja Kasepää valla haldusterritooriume hõlmava ühise
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud ala ulatuse ning nimetatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise tingimuste määramise haldusleping
Ettekandja Max Kaur