Mustvee jäätmekava 2015-2020

Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühine jäätmekava 2015-2020

Jäätmekava eesmärgiks on jäätmehoolduse arendamine, kavandamine ja korraldamine omavalitsuse tasandil, järgides seejuures säästva tootmise ja tarbimise põhimõtteid.

Täiendavalt jäätmeseaduse nõuetele sisaldab jäätmekava veel jäätmemajanduse olemasoleva olukorra kirjeldust, ülevaadet praegu kehtivatest õigusaktidest ning jäätmemajandusega seotud probleemidest. Jäätmekavas toodud eesmärgid ning investeeringute vajadus aastateks 2015-2020 on tegevustena loetletud tegevuskava osas. Jäätmekavas on kasutatud Keskkonnaagentuuri jäätmearuandluse infosüsteemi (JATS) andmeid.

Jäätmekäitlusteenuse hinnakiri Alatskivi, Avinurme, Jõgeva, Palamuse, Saare, Torma ja Vara vallas ning Mustvee linnas

Jäätmeliik

Mahuti tüüp

Graafikujärgne tühjendus

Graafikuväline tühjendus  (tellimisel)

Konteineri rent
(kuu)

Olmejäätmed

Jäätmekott < 150 l*

1,90 €

2,46 €

-

tüüp 80 l

0,82 €

1,06 €

2,05 €

tüüp 120 l

1,23 €

1,59 €

2,30 €

tüüp 140 l

1,45 €

1,89 €

2,40 €

tüüp 190 l

1,95 €

2,53 €

2,90 €

tüüp 240 l

2,48 €

3,23 €

3,10 €

tüüp 360 l

3,74 €

4,87 €

3,80 €

tüüp 370 l

3,83 €

4,98 €

3,80 €

tüüp 600 l

6,19 €

8,05 €

4,90 €

tüüp 660 l

6,83 €

8,88 €

4,90 €

tüüp 770 l

7,95 €

10,33 €

7,50 €

tüüp 800 l

14,141,4 €

19,19 €

7,80 €

tüüp 141,40 l

24,09 €

31,31 €

11,30 €

tüüp 1500 l

28,10 €

36,54 €

12,00 €

tüüp 2500 l

46,45 €

60,39 €

15,00 €

tüüp 4500 l

59,72 €

77,64 €

18,50 €

Paber ja kartong

tüüp 660 l

4,14 €

-

4,90 €

tüüp 800 l

4,60 €

-

7,80 €

tüüp 1500 l

9,59 €

-

12,00 €

tüüp 2500 l

10,13 €

-

15,00 €

tüüp 4500 l

20,71 €

-

18,50 €

Prinditav hinnakiri

Hinnakiri kehtib alates 01.03.2015. Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Olmejäätmete käitlus kuulub korraldatud jäätmeveo alla, paberi ja kartongi käitlus on vabaturu teenus.