Palgaandmed

„Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel."

Mustvee Linnavalitsuse kui ametiasutuse palgajuhend, Lisa

Ametnike palgad avalikustatakse avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1 ja 2 alusel ning arvestades § 119 sätestatud § 65 rakendamise erisusi.

Mustvee Linnavalitsus
Ametnike palgamäärad 2011
Ametnike palgamäärad 2013
Ametnike palgamäärad 2014

Mustvee Linnavolikogu
Ametiisikute palgamäärad 2011