Sünnitoetuse maksmine Mustvee linna eelarvest

Mustvee linn maksab sünnitoetust ühele vanemale, kelle elukohana vähemalt 12 eelneva järjestikuse kuu jooksul Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Mustvee linn, eeldusel, et vastsündinu elukoht Eesti rahvastikuregistris on Mustvee linn. 
 
Toetuse taotlemisel esitatakse avaldus. 
Sünnitoetust on võimalik taotleda kahe kuu jooksul pärast lapse sünni registreerimist. Sünnitoetuse teise osa maksmist on võimalik taotleda pärast lapse 1-aastaseks saamist.
 
Mustvee linna eelarvest makstava sünnitoetuse suurus on:
1) I osa 150 eurot;
2) II osa 170 eurot.
 
 
Sünnitoetust makstakse mitmikute sünni korral iga lapse eest. Sünnitoetust makstakse lapsendajale tingimusel, et lapsendamine toimus enne lapse  1-aastaseks saamist ning varem ei ole lapse eest Mustvee linna eelarvest sünnitoetust makstud.
 
Sünnitoetust ei maksta, kui:
 1) laps on riiklikul ülalpidamisel;
 2) taotlejalt või vanematel on ära võetud/ peatatud hooldusõigus lapse suhtes.