Mustvees, Kivi tn 1 asuva kinnistu kirjalik enampakkumine

Mustvee Linnavalitsus korraldab kooskõlas Mustvee Linnavolikogu 28.08.2017 otsusega nr 53 ja Mustvee Linnavalitsuse 06.09.2017 korraldusega nr 112 kirjaliku enampakkumise Mustvees, Kivi tn 1...

Algatati Mustvees Tartu tn 74 asuva kinnistu ja selle lähiala detailplaneering.

Mustvee Linnavalitsus teatab, et Mustvee Linnavolikogu 28.08.2017 otsusega nr 50 algatati Mustvees Tartu tn 74 asuva kinnistu (registriosa nr 1765135, katastritunnus 48501:005:0004, sihtotstarve...

PÄÄSTEAMET: Küttehooajaks peavad korstnad ja lõõrid puhtad olema

Tuleohutuse seaduse järgi tuleb kütteseadme korstnat ja lõõre igal aastal vähemalt korra puhastada. Kuid tihedama kasutamise korral tuleb neid ka tihedamini puhastada. Tähtis, et lõõrid oleks...

Teadmistepäev Peipsi pealinnas

kõik on oodatut pidulike avaaktustele: Peipsi Gümnaasiumisse kell 9.00 Mustvee kooli kell 9.00 Mustvee lasteaia pidulikule avamise

Mustvee sadama lõunamuuli detailplaneeringu avalik väljapanek

Mustvee Linnavalitsus annab teada, et Mustvee Linnavolikogu 28.07.2017 otsusega nr 44 võeti vastu Mustvee linnas asuva Mustvee sadama lõunamuuli detailplaneering. Detailplaneering hõlmab Pihkva...

Veeteenuse hinnad muutuvad

Vastavalt Mustvee Linnavolikogu määrusele nr 7, 27.02.2015 „Mustvee linna veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord" § 7 ja ...

Mustvee linn sai kuus imekaunist istumiskohta

Mustvee linn sai kuue imekauni istumiskoha võrra rikkamaks. Viis hubast istumiskohta paigaldati järve äärde ja üks istumiskoht Mustvee kultuurikeskuse parki. Varjualused valmistas OÜ...

Tähe tn 9 detailplaneeringu avalik väljapanek

Mustvee Linnavalitsus annab teada, et Mustvee Linnavolikogu 28.07.2017 otsusega nr 43 võeti vastu Mustvee linnas asuva Tähe tn 9 kinnistu (registriosa nr 343335; katastritunnuse nr...

Mustvee sadama lõunamuuli detailplaneeringu KSH algatamata jätmise teade

Mustvee Linnavalitsus otsustajana teatab, et on jätnud algatamata Mustvee Volikogu 29.06.2017 otsusega nr 38 Mustvee sadama lõunamuuli detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise (KSH)....

Mustvee Linnavolikogu 28.07.2017 otsusega nr 44 võeti vastu Mustvee linnas asuva Mustvee sadama lõunamuuli detailplaneering.

Mustvee Linnavalitsus annab teada, et Mustvee Linnavolikogu 28.07.2017 otsusega nr 44 võeti vastu Mustvee linnas asuva Mustvee sadama lõunamuuli detailplaneering. Detailplaneering hõlmab Pihkva...

Mustvee Linnavolikogu 28.07.2017 otsusega nr 43 võeti vastu Mustvee linnas asuva Tähe tn 9 kinnistu detailplaneering

Mustvee Linnavalitsus annab teada, et Mustvee Linnavolikogu 28.07.2017 otsusega nr 43 võeti vastu Mustvee linnas asuva Tähe tn 9 kinnistu (registriosa nr 343335; katastritunnuse nr...

Konkurss Mustvee vallale sümboolika leidmiseks

Avinurme, Kasepää, Lohusuu ja Saare vald ning Mustvee linn kuulutavad välja konkursi ühinemise teel moodustuvale Mustvee vallale sümboolika leidmiseks.   Konkursi raames oodatakse...

Mustvee linna neidude rühm "Peipsi piigad" osales noorte laulu-ja tantsupeol

Mustvee linna neidude rühm "Peipsi piigad" osales 30 juuni - 2.juulil 2017.a. toimunud Tallinnas XII noorte laulu-ja tantsupeol "Mina jään". Sära ja värvi andsid "Peipsi piigad"  ka noorte...

Mustvee Tähe tn 4a detailplaneeringu avalik arutelu

Mustvee Linnavalitsus teatab, et Mustvee Linnavolikogu 12.04.2017 otsusega nr 18 vastu võetud Mustvee Tähe tn 4a detailplaneeringu kohta esitati avalikul väljapanekul, mis kestis 11.05.2017 kuni...

Maakondlik võidupüha tähistamine ja maakaitsepäeva paraad Mustvee linnas

Maakondlik võidupüha tähistamine ja maakaitsepäeva paraad toimuvad sellel aastal Mustvee linnas. Võidupüha tähistamine algab 23. juunil kell 14.45 kesklinnast Kaitseliidu Jõgeva maleva piduliku...