Avaldusi ja taotlusi võetakse vastu

Paberkandjal 
- tööajal Mustvee Linnavalitsuse kantseleis II korrus
- postiga aadressil Tartu tn 28, Mustvee 49603, Jõgeva maakond
 
Elektrooniliselt
info@mustveelv.ee
 
Avaldusele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul.
Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Teabenõudega küsitakse linnavalitsuses juba olemas olevat avalikku teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Kui küsite teabenõudega linnavalitsuse hinnangut või  juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis see ei ole teabenõue, vaid  märgukiri või selgitustaotlus. Sel juhul on vastamistähtaeg 30 kalendripäeva.