« Tagasi

Mustvee sadama lõunamuuli detailplaneeringu KSH algatamata jätmise teade

Mustvee Linnavalitsus otsustajana teatab, et on jätnud algatamata Mustvee Volikogu 29.06.2017 otsusega nr 38 Mustvee sadama lõunamuuli detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise (KSH). Mustvee Linnavolikogu 2.03.2017 otsusega nr 10 algatati Mustvee sadama lõunamuuli detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringu eesmärgiks on Mustvee sadama lõunapoolse kai rajamine, lõunamuuli alale parkla ehitamine, lõunamuuli taastamine, tuletõrjeveevõtu koha ning kraana platvormi rajamine. Samuti soovitatakse korrastada sadama lõunamuuli alal asuvat jalakäijatele mõeldud kaitsemuuli ning rajada lõunamuulile kergliiklustee. Mustvee sadama lõunamuuli detailplaneeringu KSH eelhinnangu andmisel arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist, ei ole eeldada detailplaneeringu elluviimisel ning rajatiste sihipärase kasutamisega seonduvat olulist keskkonnamõju. KMH algatamata jätmise otsuse ja eelhinnanguga on võimalik tutvuda Mustvee Linnavalitsuses (Tartu tn 28, Mustvee) E-R 9-13.00 ja 13.30-16.00 või Mustvee linna kodulehel.