« Tagasi

Mustvees, Kivi tn 1 asuva kinnistu kirjalik enampakkumine

Mustvee Linnavalitsus korraldab kooskõlas Mustvee Linnavolikogu 28.08.2017 otsusega nr 53 ja Mustvee Linnavalitsuse 06.09.2017 korraldusega nr 112 kirjaliku enampakkumise Mustvees, Kivi tn 1 asuvale kinnistule (registriosa nr 4082350, ühiskondlike ehitiste maa, üldpind pindala 3450 m2, katastritunnus 48501:001:0064).
 
Kinnistuga saab tutvuda tööpäevadel kell 10-14 eelkokkuleppel Mustvee Linnavalitsusega. 
 
Võõrandatava kinnistu alghind on 10 000 eurot (kümme tuhat eurot). 
 
Pakkumised esitada suletud ümbrikus Mustvee Linnavalitsusse allkirja vastu või saata Mustvee Linnavalitsusse kullerpostiga 31. oktoobriks 2017 hiljemalt kl 16:00-ks aadressil Tartu tn 28, Mustvee 49603. Ümbrikule märkida: pakkuja kontaktandmed; pakkumise objektiks oleva kinnistu number ja aadress ning hoiatusmärge "Mitte avada enne enampakkumise avamist!"
 
Kirjalik pakkumine peab sisaldama:
1) avaldust müüdava vara ostmiseks enampakkumise tingimustel;
2) pakkuja nime ning elu- või asukohta ja kontakttelefoni; 
3) sõnadega ja numbritega kirjutatud konkreetset arvulist pakkumissummat;
4) pakkumise tegemise kuupäeva;
5) pakkumise esitaja allkirja; 
6) tõendit tagatisraha ja osavõtutasu tasumise kohta; 
7) panka ja arveldusarve numbrit, kuhu saab enampakkumist mittevõitnud osalejale tagatisraha tagastada;
8) juriidilise ja füüsilise isiku esindaja puhul volitusi tõendavat dokumenti; 
9) füüsilised isikud peavad lisama isikut tõendava dokumendi koopia;
10) juriidilised isikud peavad lisama äriregistri väljavõtte ja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia. 
 
Enampakkumisel osalemiseks tuleb tasuda tagatisraha 1000 eurot (10% kinnistu alghinnast) ning osavõtutasu 50 eurot (viiskümmend eurot). Osavõtutasu ei tagastata. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Mustvee Linnavalitsuse arveldusarvele nr EE881010022048184008, märgusõnaks "Mustvees, Kivi tn 1 asuva kinnistu enampakkumine". Tagatisraha ja osavõtutasu peavad olema laekunud Mustvee Linnavalitsuse arvele hiljemalt pakkumiste avamise hetkeks, vastasel juhul pakkujat ei kvalifitseerita. Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostu-müügisumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. 
 
Notariaalselt tõestatud kinnistu võõrandamise leping tuleb sõlmida kahe kuu jooksul Mustvee Linnavolikogu poolt enampakkumise tulemuste kinnitamist ja võõrandamise otsustamist. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.
 
Kui enampakkumise võitja ei ole kahe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest ja kinnistu võõrandamise otsustamisest arvates sõlminud kinnistu võõrandamise lepingut ja asjaõiguslepingut, on pakkumise korraldajal õigus tühistada läbiviidud pakkumise tulemused. Enampakkumise võitja poolt sissemakstud tagatisraha sel juhul ei tagastata.
 
Enampakkumise ja enampakkumise objektiks oleva kinnistu kohta saab täiendavat informatsiooni Mustvee Linnavalitsusest.