Valimistulemused teada

Oktoobrikuu 20-ndal kuupeäval toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemised on siin:

Valimistulemused Mustvees

Hääletamisest osavõtu statistika

Valimiste üldinfo

Mustvee Linnavolikogu 2013. aasta valimisteks valimisringkondade arvu, piiride ja mandaatide kindlaksmääramine (linnavolikogu 26.06.2013 otsus nr 30)

 

Volikogu liikmete arvu määramine (linnavolikogu 26.06.2013 otsus 29)

 

Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehe leiad

Hääletamissedelite ülelugemine

Hääletamissedelite ülelugemine algab esmaspäeval, 21. oktoobril 2013 kell 10.00 Mustvee Linnavalitsuses 2. korruse saalis.

Kohalike omavalitsuste valimised toimuvad 20. oktoobril 2013

Liisuheitmise aeg ja koht

Mustvee linna valimiskomisjoni koosolek liisuheitmiseks toimub 13. septembril 2013 kell 10.00 Mustvee Linnavalitsuse saalis (Tartu tn 28, Mustvee linn).

Mustvee linna valimiskomisjoni otsused

Mustvee linna valimiskomisjoni aseesimehe valimine

(valimiskomisjoni 16.08.2013 otsus nr 1)

Mustvee linna valimiskomisjoni tööaja määramine

(valimiskomisjoni 16.08.2013 otsus nr 2)

Valimisliitude registreerimine
Valimisliidu registreerimine
(valimiskomisjoni 03.09.2013 otsus nr 4)
Liisuheitmise aja ja koha määramine
Kandidaatide registreerimine ja registreerimisnumbrite andmine
(valimiskomisjoni 13.09.2013 otsus nr 6)
Mustvee Linnavolikogu liikme Sergei Borodin'i volituste peatumine ja asendusliikme määramine
Mustvee Linnavolikogu liikmete registreerimine 
Mustvee Linnavolikogu asendusliikmete registreerimine 
Lisamandaatide registreerimine 
Mustvee Linnavolikogu esimehe valimistulemuste kindlakstegemine 
(valimiskomisjoni 26.11.2013 otsus nr 11)
Mustvee Linnavolikogu  liikme volituste peatumine  ja asendusliikme  määramine 
Mustvee Linnavolikogu  liikme volituste peatumine  ja asendusliikme  määramine 
(valimiskomisjoni 02.12.2013 otsus nr 13)
Mustvee Linnavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine 
(valimiskomisjoni 15.01.2014 otsus nr 14)
Mustvee Linnavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine
(valimiskomisjoni 13.03.2014 otsus nr 15)
Mustvee Linnavolikogu liikme volituste taastumine ja asendusliikme volituste lõppemine 
Avalduse läbivaatamine 
(valimiskomisjoni 20.06.2014 otsus nr 17)
Mustvee Linnavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine
Asendusliikme määramine 
Mustvee linnavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine
(valimiskomisjoni 13012015 otsus nr 21)
Avalduse läbivaatamine
Mustvee Linnavolikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme määramine
(valimiskomisjoni 08092015 otsus nr 23)
Volikogu liikme volituste taastamine ja asendusliikme volituste lõpetamine
(valimiskomisjoni 14.12.2015 otsus nr 24) 
Mustvee Linnavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine
(valimiskomisjoni 25.02.2016 otsus nr 25) 
Volikogu liikme volituste taastumine
(valimiskomisjoni 03.06.2016 otsus nr 26) 
Asendusliikme määramine
(valimiskomisjoni 11.08.2017 otsus nr27) 
Asendusliikme määramine
(valimiskomisjoni 10.10.2017 otsus nr28)
 
Jaoskonnakomisjoni moodustamine
(Linnavolikogu 20.09.2013 otsus nr 35)

 

Mustvee linna valimiskomisjon

1) Ruth Jermoškina - Mustvee linnasekretär, linna valimiskomisjoni esimees;

2) Tiina Piigats - aseesimees;

3) Malle Puškina;

4) Miia Orjak.

Asendusliige Maie Toots.
 

Mustvee linna valimiskomisjoni moodustamine

(linnavolikogu 26.06.2013 otsus nr 33)

Mustvee linna valimiskomisjoni asukoha määramine

(Mustvee Linnavalitsuse 14.08.2013 korraldus nr 159)

(Mustvee Linnavalitsuse 28.08.2013 määrus nr 5)
 

Valimiskomisjoni asukoht, aadress ja kontaktandmed

Mustvee Linnavalitsus II korrus linnasekretäri kabinet

Tartu tn 28

49603 Mustvee linn

telefoninumbrid on 772 6161, mobiil 53004696, e-post info@mustveelv.ee

ning komisjoni esimees 772 6161, e-post ruth@mustveelv.ee

 

Mustvee linna valimiskomisjoni tööaeg

21.08.-13.09.2013 (v.a 10.09 ja 12.09) igal tööpäeval kella 13.00-st -15.00-ni;

10.09.2013 ja 12.09.2013 kella 15.00-st -18.00-ni;

alates 16.09.2013 esmaspäeviti kella 15.00-st -16.00-ni.

Puhkepäevadel töötamise otsustab vajadusel valimiskomisjon eraldi otsusega.

 

Kandideerimisinfo