Jäätmejaam

Saare, Kasepää, Lohusuu ja Avinurme valla ning Mustvee linna elanikele
 
Alates 1.10.2017 on Torma prügila Saare, Kasepää, Lohusuu ja Avinurme valla ning Mustvee linna piirkondlik jäätmejaam. 
 
Torma prügilas võetakse elanikelt vastu järgmisi jäätmeid:
paber ja kartong (20 01 01);
plastid (20 01 39);
metallid (20 01 40);
klaas (20 01 02);
biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (20 02 01);
bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed (20 02 02, 20 02 03);
puit (20 01 38);
tekstiil (20 01 10, 20 01 11);
suurjäätmed (20 03 07); 
probleemtoodete jäätmed (20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36)1;
pakendid (15 01);
kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed.
 
Elanikule on tasuta võimalik ära anda pakendid, ohtlikud jäätmed (v.a. eterniit, mille eest tasub iga elanik ise vastavalt kehtestatud hinnakirjale), paber ja kartong ning probleemtooted (nt patareid, akud, elektri- ja elektroonikaseadmed).
 
Rehve saab üle anda vastavalt kehtivale hinnakirjale.
 
Ülejäänud jäätmed, ka neid, mis ei ole loetletud, kuid on prügila vastuvõetavate jäätmeliikide nimekirjas, on elanikul võimalik üle anda vastavalt Amestop OÜ Torma prügila hinnakirja alusel. 
 
Torma prügila on avatud E-R 9-18, L 9-16. P ja riigipühadel suletud.
 
Torma prügila operaator on Amestop OÜ
aadress: Võtikvere küla, Torma vald, 48502 Jõgevamaa​
tel. +372 77 64 789
 
info@tormaprugila.ee