« Tagasi

Veeteenuse hinnad muutuvad

Vastavalt Mustvee Linnavolikogu määrusele nr 7, 27.02.2015 „Mustvee linna veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord" § 7 ja Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele §14, §14 1, §14 2, ning seoses sellega, et hetkel kehtivad veeteenuse hinnad ei võimalda vee-ettevõtjal tagada:

 

1) põhjendatud tegevuskulude katmist,
2) investeeringuid olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks;
3) keskkonnanõuete täitmist;
4) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmist;
5) põhjendatud tulukust vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt;

 

samuti arvestades asjaolu, et peale viimast hinna muutmist olid kasvanud oluliselt tegevuskulud ning seda, et Mustvee Linnavara OÜ osaleb toetuse saajana projektis Mustvee linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ning rajamise I etapp, mis toob endaga vastavad kohustused ja kulud,

 

Mustvee Linnavara OÜ määrab 1. oktoobrist 2017 uued veeteenuse hinnad:

 

vesi 1m3 – 1,28 eurot,

kanalisatsioon (reovee ärajuhtimine) 1m3 -1,70 eurot,

hinnad sisaldavad käibemaksu.

 

Samas jäävad kehtima liitumistasu - 76,70 eurot/liitumine ja abonenttasu - 0,60 eurot/kuu.

 

Veetarbijad, kes ei ole arveldanud enne 1.oktoobrit maksavad uue hinna järgi.

 

Mustvee Linnavara OÜ

 

С 1 октября 2017 года действуют новые цены на воду и канализацию:

 

вода 3 – 1,28 евро,

канализация 3 -1,70 евро,

цены содержат налог с оборота.

 

Цены на подключение к трассе - 76,70 евро/подключение и абонентская плата - 0,60 евро/месяц остаются прежними.

 

При оплате услуг с 1 октября расчёты делаются по новым ценам.

 

Mustvee Linnavara OÜ